City Gift Card to ကတ် သုံးပြီး ဘယ်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် ဝယ်လို့ရလား။

ဟုတ်ကဲ့။ လက်ကျန်ငွေလုံလောက်လျှင် Gift ကတ်နဲ့ ဝယ်ယူလိုသည့်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။